Advies en procesbegeleiding


Epsedean is een adviesbureau voor onderwijsorganisaties en bestaat uit Robert Mentink en een multidisciplinair netwerk van organisatieadviseurs. We hebben ruime ervaring met procesbegeleiding op thema's als samenwerking en fusie, governance, Human Resource Management, ontwikkelen en vormgeven van strategisch beleid, functioneringsproblemen en corporate communicatie. We gaan hierbij altijd voor duurzame oplossingen en zorgen naast een goed procesverloop ook voor borging. Ook voor de inrichting van de organisatie en functiebeschrijvingen en -waarderingen bent u bij ons aan het goede adres.
 
Meer over advies en procesbegeleiding
 

 


Scholing en Coaching


Onze scholing en coaching doen we vanuit het principe van zelfsturing. Bij zelfsturing nemen mensen zelf verantwoordelijkheid voor wat ze doen en laten en zijn ze in verbinding met de ander. We stimuleren de eigen kracht en helpen bij het opruimen van, of kunnen omgaan met, belemmeringen. We werken vanuit ethisch bewustzijn. Ook bij onze vaardigheidstrainingen staat de eigen persoonlijkheid centraal en trainen we effectief gedrag passend bij die eigen persoonlijkheid. Dit gaat veel verder dan het leren van alleen vaardigheden en zorgt voor duurzame leereffecten.

Meer over scholing en coaching
Meer over sturen op zelfsturing


Uitgelicht


Bemoei je ermee. Over vertrouwen in de leiding

Bij publicaties is een artikel opgenomen uit BSM van december 2016. In dit artikel staat Robert stil bij leidinggeven vanuit vertrouwen. Hij beschrijft dat de leidinggevende niet simpelweg moet 'loslaten' en dat het beter is om 'anders vast te houden'.  

Publicaties

BeteoR & Mentink

Robert Mentink is managing partner bij BeteoR & Mentink. BeteoR & Mentink heeft verschillende leermodules ontwikkeld die als open inschrijving en In Company worden aangeboden. De leermodules zijn gecertificeerd door het schoolleidersregister PO.

Meer over BeteoR & Mentink
 

Thomas More Leiderschapsacademie

Robert Mentink is managing partner bij de Thomas More Leiderschapsacademie. De TML richt zich op (aspirant) leidinggevenden en 'teacher leaders' die hun vakmanschap willen ontwikkelen en verdiepen.

Meer over de TML