Image

Robert Mentink en Epsedean

Robert Mentink werkt vanuit Epsedean voor organisaties. Dit doet hij als procesbegeleider en adviseur. Robert is tevens managing partner en kernopleider bij de Thomas More Leiderschapsacademie en auteur van diverse artikelen en van de boeken 'Ontsokkeld Leiderschap. Over zinvol leidinggeven in onzekere tijden' en 'Werk maken van gespreid leiderschap. Hoe je als formele leider ruimte geeft aan professionals'.


Ik wil graag bijdragen aan organisaties waar mensen zinvol en vol zin werken en waarin 'het waartoe' van de organisatie én de menselijke waardigheid centraal staan. Wat ik te bieden heb is deskundigheid, eerlijkheid en betrokkenheid, maatwerk en duurzaamheid. Dit vanuit een rijke ervaring en het multidisciplinaire netwerk van Epsedean.

Uitgangspunten dienstverlening
  • De basis van de organisatie is op orde: het wenkend perspectief, de gedeelde principes in denken én doen en de ondersteunende systemen en processen, die in dienst staan van het waartoe van de organisatie;
  • Leidinggevenden die sturen op zelfsturing in verbinding, die leiderschap organiseren en leiderschap tonen, die zichzelf kennen en zichzelf vanuit zelfbewustzijn voortdurend ontwikkelen;
  • Professionals die gaan voor ontwikkeling, die gezamenlijk en individueel eigenaar zijn en hun professionele identiteit voortdurend ontwikkelen.

Werkveld

Leiderschap

Verzorgen van presentaties, studiedagen en workshops over leiderschap en organisatieontwikkeling, leiderschapscoaching en het verzorgen van leiderschapsprogramma's.

Organisatieadvies

Procesbegeleiding strategisch beleid, organisatieinrichting en organisatieontwikkeling.

Teams

Verzorgen van studiedagen voor teams, begeleiding bij teamontwikkeling, vlottrekken van teams bij samenwerkingsproblemen en ontwikkelen van professionele leergemeenschappen.

Nieuw boek

  • toegankelijk en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de auteur
  • met zelftest voor dieper inzicht
  • prikkelt en maakt je bewust van jouw huidige en gewenste leiderschap

Gespreid leiderschap is aan een opmars bezig in organisaties en dat is niet voor niets. In de huidige, snel veranderende samenleving heb je als organisatie alle expertise hard nodig en wil je eigenzinnige professionals behouden. Daarvoor is ruimte geven en laten essentieel. Maar hoe doe je dat als formele leider? En als iedereen tijdelijk leiding mag nemen, waar blijf jij dan? Doen zij alle leuke dingen en ben jij er alleen nog maar voor alles wat fout loopt?

In dit boek neemt Robert Mentink je mee op weg naar gespreid leiderschap. Hij belicht je rol als formele leider en verklaart de spanningen die ontstaan vanuit je bewuste en onbewuste overtuigingen. Je maakt kennis met de drie basiskampen van leiderschap en leert hoe je daartussen kunt schakelen. Met het doen van de zelftest krijg je inzicht in je eigen leiderschapsovertuigingen en hoe je ruimte laat bij professionals.

Een onmisbare gids voor leidinggevenden, organisatieadviseurs en opleiders, én voor professionals die ruimte willen.

Image

Wat zeggen anderen?

Het is hem uitstekend gelukt om me te prikkelen en uit te dagen. Hij is analytisch zeer sterk en heeft humor in zijn optreden.

Hij is deskundig, duidelijk en direct. Hij straalt rust uit en geeft vertrouwen.

De manier waarop hij de onderliggende laag iedere keer weet bloot te leggen, vind ik getuigen van vakmanschap.

Communicatief en inhoudelijk sterk. Een prettige procesbegeleider met kennis van zaken en veel mensenkennis.

Ontsokkeld Leiderschap

Ontsokkeld Leiderschap

Ontsokkeld leiderschap is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over leiderschap in het onderwijs. Het boek nodigt je uit om je eigen inzichten over leiderschap te onderzoeken en geeft richting aan leiderschapsontwikkeling. Robert Mentink neemt je als lezer mee in zijn ontdekkingstocht over waar het leiderschap zich op moet richten in deze onzekere tijden.

Hij stelt dat het traditionele Standbeeldleiderschap niet meer werkt en dat leidinggevenden zich beter kunnen richten op Zinvol leiderschap. Zinvol leiderschap gaat over het organiseren van horizontaal leiderschap én over het tonen van verticaal leiderschap. De ontdekkingstocht is gestoeld op ervaringen uit de praktijk van het onderwijs en op diverse bronnen, met bijzondere aandacht voor bronnen uit psychologie en filosofie.

Er komt een breed scala van thema's aan bod, waaronder: het waartoe van het onderwijs, autonomie in verbinding, de professionele leergemeenschap, de morele dimensie van leiderschap, vertrouwen krijgen en -geven, zelfzorg en 'anderzorg' en leiderschapsontwikkeling vanuit zelfbewustzijn.

Lees hier de recensie over Ontsokkeld Leiderschap uit De NieuweMeso van juni 2019.

'Ontsokkeld Leiderschap. Over zinvol leidinggeven in onzekere tijden' kost 22,50 en is verkrijgbaar via de boekhandel en bij managementboek.nl.

Publicaties downloaden

De 'beliefs' van schoolleiders bij gespreid leiderschap: Over zelfbegrip van de schoolleider
Mentink, R.W. (2023) Utrecht University Repository (Dissertation)
Supervisor(s): Bakker, Cok; Coppoolse, Remco
Gespreid leiderschap en hardnekkige traditionele patronen
De Nieuwe Meso maart 2024 nr 1, 42-46. Mentink & Snoek
Gespreid leiderschap en de beliefs van de schoolleider
De Nieuwe Meso juni 2021 nr 2, 42-47. Mentink, Coppoolse & Bakker
Deugdelijk kiezen: Aristoteles en het juiste midden
Basisschoolmanagement 07/2019, 8-11, Mentink, R.
Zelfzorg: de lessen van Epictetus
Basisschoolmanagement 05/2019, 16 - 19, Mentink, R.
De morele dimensie van leiderschap
De Nieuwe Meso september 2017 nr 3, 8 - 12, Mentink, R.
Bemoei je ermee. Over vertrouwen in de leiding
Basisschoolmanagement 08/2016, 8-11, Mentink, R.
Leiderschap in een veranderend tijdperk
Basisschoolmanagement 07/2015, 9 - 13, Mentink, R.
Het (on)bewuste leiderschapsverhaal
De Nieuwe Meso december 2014, 35-38, Mentink, R. 
Over leiderschapsontwikkeling en (on)bewust gedrag
Basisschoolmanagement 10/2014, 4-9, Mentink, R. 
Leiderschap en professionele leergemeenschappen
De Nieuwe Meso maart 2014, 55-60, Mentink, R. 
Sturen op zelfsturing
Basisschoolmanagement 07/2013, 4 - 9, Mentink, R. 
De eerste 100 dagen van de schoolleider
Basisschoolmanagement 07/2012, 4 - 8, Mentink, R. 
Succesvol investeren vraagt om goed detecteren
Basisschoolmanagement 06/2011, 14 - 18, Mentink, R. 
Vertraag de tijd en zie een andere werkelijkheid
Basisschoolmanagement 03/2011, 3 - 9, Mentink, R. 

Podcasts

Image
Image

Een gesprek met Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde over gespreid leiderschap en de rol van de schoolleider. Interesse? Luister de aflevering op je favoriete podcastapp of ga naar:

Thomas More Leiderschapsacademie

De Thomas More Leiderschapsacademie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Thomas More Hogeschool in Rotterdam en Epsedean. De leiderschapsacademie richt zich op (aspirant) leidinggevenden in het onderwijs die hun vakmanschap willen ontwikkelen en verdiepen.

De Thomas More Leiderschapsacademie biedt de gecertificeerde opleidingen Leidinggeven aan Schoolontwikkeling I en II (schoolleider basisbekwaam en vakbekwaam) en gecertificeerde herregistratiemodules aan. Opleidingsplaatsen zijn Rotterdam en Amsterdam en In Company in heel het land.

Meer weten?

Robert Mentink

Robert is opgeleid als leraar en studeerde daarna organisatiepsychologie en cultuurwetenschappen. In 2023 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift: De 'beliefs' van schoolleiders bij gespreid leiderschap. Over zelfbegrip van de schoolleider. Hij is werkzaam geweest als leraar en in diverse managementfuncties in en buiten het onderwijs. Dit heeft hij gecombineerd met docentschap bij verschillende leiderschapsopleidingen. Als managing partner en kernopleider van de Thomas More Leiderschapsacademie ontwikkelt hij gecertificeerde leiderschapsopleidingen.

Epsedean
Epsedean is sinds 2005 een adviesbureau voor onderwijsorganisaties en bestaat uit Robert Mentink en een multidisciplinair netwerk van organisatieadviseurs. Epsedean spreek je uit als Epse (Nederlands) -dean (Engels). Het is een woord dat Roberts kinderen gebruikten voor hun eigen creatie: 'De Epsedean'. Iedereen ziet de wereld vanuit zijn eigen denkbeelden. Het mooie daaraan is dat het veranderen van die beelden een startpunt kan zijn voor ander gedrag. Mensen kunnen creëren en mede daardoor hebben ze verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun omgeving.
Image

Informatie & Contact

Epsedean

dr. Robert Mentink
Sartreweg 65
3573 PW Utrecht
06 22401125
mentink@epsedean.nl

LinkedIn

BTW vrijstelling

Scholing en coaching vrijgesteld van BTW. Sinds juli 2013 is Epsedean BV opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Epsedean voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Epsedean BV kan door de registratie in het CRKBO scholing en coaching gericht op de beroepspraktijk BTW vrij aanbieden. Zie voor de registratie www.crkbo.nl

Beroepscode

Robert is lid van de beroepsvereniging Develhub-NVO2. Epsedean hanteert de beroepscode van Develhub-NVO2. De beroepscode heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en -bewaking van trainingen, coaching en advisering, de geboden deskundigheid en de wijze van communicatie met klanten. De beroepscode is hier te downloaden: Beroepscode.pdf

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de dienstverlening zijn afhankelijk van de aard van de dienstverlening.
Voorwaarden Epsedean Advisering
Voorwaarden Epsedean Training & Coaching